وقتی بچه به دنیا میاد پاک پاکه.
ولی وقتی بزرگ میشه مشکلات زندگی باعث میشه نقاب های مختلفی به صورتش بزنه.
همیشه یادت باشه خدا تورو بدون نقاب آفریده.
پس نقاب های عجیب و غریبی که تو زندگیت به صورتت زدی بزن کنار و خودت باش.
خودخود واقعیت.
یه آدم شاد و بزرگ که همه جا خوبی ها و مهربونی هاشو به دیگران هدیه میده.
تا بتونه تمام نقاب های دنیا رو از روی صورت مردم برداره و دنیا رو زیبا کنه.

دعا میکنم تو این مسیر موفق باشیم... 3> 3>