.

.

از آدم‌های منفی فاصله بگیرید،


آنها برای هر راه‌حلی یک مشکل دارند!برای عضویت تو کانال خودنویس کلیک کن